Grundprocess

– produktion i glasfiberarmerad polyester

Glasfiberförstärkt polyester

Huvudprodukterna i vår produktion är glasfiberförstärkt polyester, förkortat GRP, samt en starkare variant av vinylester. GRP, som kommer från engelskans ”Fiberglass Reinforced Polyester (alt. plast)” uppfanns 1938 av Russel Games. Det användes ursprungligen på båtar och i vattentankar, men utvecklades sedan till att bli ett av de mest använda materialen inom vatten- och avloppssystem (pumpstationer, slamavskiljare, avloppsreningsverk, testkärl, stegar, manhålsskydd, stigare.) Det finns idag även en stark utveckling av produkter riktade till byggbranschen där GRP ständigt får nya användningsområden, bland annat inom produktionen av offentliga utemöbler.

I vardagligt tal kallas GRP glasfiber eller kompositplast. GRP är ett starkt, lätt och mångsidigt material som har ett mycket bra förhållande mellan styrka och vikt. På samma sätt är förhållandet mellan böjning och flexibilitet extremt högt – vilket betyder att det är ett lätt material som är superstarkt.

Stort användningsområde

Crizam Plastprodukter AB har lång erfarenhet av GRP. Vi har levererat inte bara slamavskiljare, pumpstationer och avloppsreningsverk, utan även takboxar för bilar samt möbler såsom bänkar och bord. Dessutom producerar vi raka rör i dimensioner från Ø500 till Ø3000 i form av ”InLine-produktion” där glastrådarna appliceras kontinuerligt i oavbrutna längder. Detta ger optimal styrka, jämfört med mer konventionell produktion som använder korta glasfiber via en skärare och en polyestersprutpistol. GRP kan gjutas i praktiskt taget alla former, endast fantasin sätter gränser!

Kort sagt kan man säga att vinylester ligger mellan polyester och epoxi när det gäller kvalitet. För extra krav på god flexibilitet, vatteninträngning och vikt eller styrka används vinylester.

Vi på Crizam Plastprodukter AB har många års erfarenhet av både polyester och vinylester.