Integritetspolicy

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Crizam plastprodukter AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som vi tar emot via e-post, telefon eller via kontaktformulären på vår hemsida.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar följande uppgifter om våra befintliga och potentiella kunder:
Namn
Företagsnamn
Företagsadress / fakturaadress
Telefonnummer
E-postadress

Syfte/grund för behandlingen

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna utföra våra skyldigheter och tjänster.
Vi använder även uppgifterna för att kunna förse dig med information, erbjudanden och service via e-post, telefon eller postförsändelser i samband med ditt köp.

Vi använder inte cookies på våra webbplatser för att spåra dina fotspår online.

Insamling av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifterna vi tar emot via formulären på vår hemsida, via telefon, e-post och liknande.

Utlämning av information till tredje part

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt avslöja dina personuppgifter till andra utan ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att göra det.

Radering av personuppgifter

Den information vi har fått i samband med ditt köp lagras i våra aktiva kundregister.

Radering av information kan göras på begäran genom att kontakta oss.

Information som vi är skyldiga att lagra enligt bokföringslagen lagras i upp till fem år, detta i enlighet med lagkraven.

Dina rättigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och gällande bestämmelser. Observera att du både kan begära åtkomst till och flytt av dina personuppgifter, samt kräva att informationen korrigeras eller raderas.

Klagomål angående behandling av personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Informationssäkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter som lagras i vårt CRM-system med både fysisk och virtuell åtkomstkontroll.

Kontaktinformation

CRIZAM Plastprodukter AB
Sopranvägen 2
SE-893 31 Bjästa
order@crizam.se
Tel: +46 (0)660-220210