Om oss

Om Crizam

Crizam Plastprodukter AB grundades som ett familjeföretag i början av 1970-talet.

Detta var i samband med uppstarten av fiskodlings- och förädlingsindustrin, vilket gjorde att behovet av nya hållbara produkter uppstod. Då som nu tillverkas huvudprodukterna i glasfiberförstärkt polyester.

Nya riktlinjer och regler för enskilda avlopp i glesbebygda områden fastställdes i slutet av 80-talet. För Crizam Plastprodukter AB lade det grunden till att utvidga produktionen, då vi även började producera prefabricerade avloppsreningsverk.

Från mitten av 90-talet och som ett resultat av kunskapen inom bearbetning av glasfiberförstärkt polyester startades också produktion av stora och små tryckfiltertankar.

Idag producerar vi en rad olika tekniska enheter, bland annat pumpstationer, reningsverk, slamavskiljare, tryckfilter samt stora och små delar till industrin.

Här är vi!

Du hittar oss i Bjästa, två mil söder om Örnsköldsvik i Västernorrlands län.

Med industrier som OSTP, Bosch Rexroth, BAE Systems Hägglunds AB och ÖMV är Örnsköldsvik en industristad av världsklass.

Crizam Plastprodukter AB är stolta över att vara en del av detta lokala nätverk med genomgående hög kompetens från de minsta företagen till de allra största industrierna.