Referenser

Några av våra kunder

Vi grundades i början av 1970-talet i samband med uppstarten av fiskodlings- och förädlingsindustrin. Då som nu tillverkas huvudprodukterna i glasfiberförstärkt polyester, även om huvudfokus inte längre är fiskeindustrin!

Bernoulli System AB

Crizam Plastprodukter AB har producerat filtertankar för Bernoulli System AB i mer än 30 år. Bernoulli System AB levererar sina filter världen över till mer än 80 länder. Produktionen sträcker sig från de minsta storlekarna på DN100 till den största på DN700. Filtren installeras i ett antal olika industrier som kraftverk, petrokemisk industri, VVS, stålverk, bevattning, läkemedelsindustrin, massa- och pappersindustrin samt livsmedelsindustrin.

Bernoulli System AB är en av Crizam Plastprodukter ABs viktigaste kunder och du kan läsa mer om deras verksamhet här.

Wallax AS

Crizam Plastprodukter AB har producerat avloppsreningsverk för Wallax AS (Norge) i mer än 30 år. Produktionen består av små reningsverk för hushåll till stora anläggningar för upp till 2000 personer. Anläggningarna är mekaniska / kemiska anläggningar med mycket hög kvalitet och Wallax AS ger därför 15 års helgaranti på alla sina anläggningar. Systemen tillverkas från grunden – lindning av rör, sprutning av koner, bearbetning av doseringsventiler, gjutning av rännor och montering – hela vägen till kompletta system klara för användning.

Anläggningar från Wallax grävs ner i marken och är drivkraftiga i flera decennier. Därför ställer Wallax höga krav på mekanisk hållfasthet och kemisk beständighet. Med flera tusen anläggningar installerade över hela Norden är Wallax en av Crizam plastprodukter ABs viktigaste kunder och du kan läsa mer om deras verksamhet här.